2019-2020

Wegens het beëindigen van hun functie van, respectievelijk, rector en abactis zijn per 8 september 2019 gedefungeerd de bestuursleden:


– C.A. (Cappi) Wefers Bettink, rector van de Senaat van Vindicat atque Polit, en


– D.Q. (Danique) Vreeburg, abactis van de Senaat van Vindicat atque Polit.

Ultimo december 2019 bestond het Bestuur uit:


– J.J.J. (Jeroen) van Tets, voorzitter,


– J. (Hans) Borgesius, secretaris,


– H.P.M. (Ben) van der Maat, penningmeester,


– G. (Geeske) de Graeff-Hamminga,


– M.M. (Milan) Petit,


– A.A. (Anne-Puck) van Ommen qualitate qua als Praeses van de VIA-commissie van Vindicat atque Polit.


Korte tijd na afloop van het verslagjaar is door het verlies van haar kwaliteit per 1 Januari 2020 de functie beëindigd van het bestuurslid van Ommen en is in haar plaats per dezelfde datum benoemd:
– P.E. (Peter) Eisma, Praeses van de VIA-commissie van Vindicat atque Polit.

Aankomende evenementen


De komende periode zullen de volgende evenementen worden georganiseerd.
Rocking up Xmas
Met Rocking Up X-mas zorgen we elk jaar rond kerst dat vele gezinnen worden verrast met een kerstpakket. Deze gezinnen maken een moeilijke periode door en zijn veelal afhankelijk van de voedselbank.
Hiermee willen wij ze laten weten dat ze er niet alleen voor staan en ze voor even hun zorgen laten vergeten zodat ze kerst kunnen vieren zoals het bedoeld is.
Project adopteer ouderen
Studenten adopteren een ouder persoon in de stad Groningen. Het doel is om samen met deze persoon iets leuks te ondernemen.
VIA kinderkamp 2021
Elk jaar organiseert een groep studenten van Vindicat het VIA kinderkamp. Hiervoor worden minder bedeelde kinderen uit Groningen en omstreken uitgenodigd en gaan zij met 50 kinderen een aantal dagen de natuur in. De dagen staan in het teken van gezellig en leerzame spelletjes om te zorgen dat de kinderen een onvergetelijke tijd hebben.
Uitgevoerde activiteiten en evenementen
In het verslagjaar zijn de volgende evenementen georganiseerd.
Kledinginzameling voor het Leger des Heils
Heineken huizen borrel met een grand café voor kledinginzameling Leger des Heils 1-10-2019.
Fondsenwerving voor cadeaus Sinterklaasfeest
Baxbier diner met een loterij op Japanse avond en het inpakken van cadeaus voor het Sinterklaasfeest in Huize Maas 17-11-2019. 
Het doel was om zoveel mogelijk geld op te halen d.m.v. evenementen te organiseren om cadeaus te kopen voor armere kinderen in Groningen.
Rocking up Xmas 23-12-2019
Met Rocking Up X-mas zorgen we elk jaar rond kerst dat vele gezinnen worden verrast met een luxe kerstpakket. Deze gezinnen maken een moeilijke periode door en zijn veelal afhankelijk van de voedselbank. Wij willen ze laten weten dat ze er niet alleen voor staan en ze voor even hun zorgen laten vergeten zodat ze kerst kunnen vieren zoals het bedoeld is.
Movember 4-12-2019
Een actie om je baard te laten staan en op deze manier geld op te kunnen halen voor onderzoek naar prostaatkanker.
Project adopteer ouderen
Studenten adopteren een ouder persoon in de stad Groningen. Het doel is om samen met deze persoon iets leuks te ondernemen.
Daklozen diner 22-22-2019
Diner met de daklozen van Groningen.
Voedselbank actie 17-12-2019
Alle eerstejaars studenten van Vindicat zamelen verschillende producten in bij alle supermarkten in Groningen voor het Leger des Heils
Bierdopjes actie voor Huntington-patiënt 22-09-2020
Huizen hebben zoveel mogelijk bierdopjes verzameld en ingeleverd en zo geld op te halen voor de ziekte van Huntington.