Vindicat In Actie

Vindicat in actie (V.I.A.) is een commissies die verschillende jaarlijks terugkerende evenementen organiseert voor het goede doel. 

Verschillende initiatieven worden door ons in samen werking met andere organisaties georganiseerd voor verschillende groepen mensen die extra aandacht verdienen. Denk aan daklozen, mensen die onder de armoedegrens leven, kinderen met fysieke/mentale beperkingen, vluchtelingen en ouderen. VIA is al meer dan 8 jaar actief in samenwerking met andere organisaties maar we hebben jullie nodig om nog meer mensen te kunnen helpen. Hieronder staan een aantal voorbeelden van evenementen en kun je je aanmelden om ons te helpen. 

Bestuur '22/'23

Sam Kramer                         
Janne van Waveren             
Philip Diamant               
Zina Teunissen                
Oscar Rojas            
Pleun Reijnveld               
Koen Kleingeld                  
Isa Ijsseldijk                     
Yasmine Veuger                   
Finn van Bethem                 
Ward Scheringa                  


Praeses
Abactis
Vluchtelingen
Vluchtelingen
Vluchtelingen
Kinderen
Kinderen
Kinderen
Stadjers
Stadjers
Media/ PR

Schermafbeelding_2022-11-23_om_15.45.17.png
VIA Bestuur '22/23

Hervorming van het huidige V.I.A. bestuur

Dit jaar is er sprake van een hervorming binnen het huidige VIA bestuur. Voor de hervorming bestond het bestuur uit 8 bestuursleden. Om het half jaar moesten er 4 leden aftreden, waardoor er weer nieuwe 4 leden bij het bestuur kwamen. Dit zorgde voor continuiteit waarbij oude bestuursleden, de nieuwe leden konden inwerken. Namens het initiatief van Janne van Waveren (Senator Abactis) zal het bestuur er dit jaar anders zien. Het bestuur zal bestaan aan 11 leden, waarvan de Abactis van Senaat ook de rol als Abactis zal aannemen in het VIA bestuur. Dit zal ervoor zorgen dat de communicatie binnen VIA en Senaat sterker is en dingen sneller en makkelijker geregeld kunnen worden. Verder is de groep opgedeeld in 3 doelgroepen, namelijk vluchtelingen, kinderen en stadjers. Per groep zullen zij de oude jaarlijke projecten oppakken, maar ook veel nieuwe projecten opzetten en organiseren. Enkele nieuwe projecten waar wij reeds mee bezig zijn en/ of al hebben georganisseerd is het VIA fiets voor knuffelvriendjes in samenwerking met Beatrix Kinderziekenhuis UMCG, voetbaltoernooi in samenwerking met Ter Apel, het padeltoernooi voor Stichting Move en er komt nog veel meer. Houd al deze evenmenten goed in de gaten door onze social media in de gaten te houden. De social media zal dit jaar ook een aparte functie binnen het bestuur zijn zodat we altijd up-to-date blijven! Op deze manier hopen we nog meer continuiteit te krijgen en meer te kunnen betekenen voor onze stad, Groningen!