2022-2023

Per 10 september 2022 zijn gedefungeerd de bestuursleden:


– S.E. Veken, rectrix van de Senaat van Vindicat atque Polit, en


– F.A. Beelaerts van Blokland, abactis van de Senaat van Vindicat atque Polit.


Voor het jaar 2022-2023 bestond het Bestuur uit:

– J.J.J. (Jeroen) van Tets, voorzitter,


– F. (Florentine) Hasselaar, secretaris,


– H.P.M. (Ben) van der Maat, penningmeester,


– G. (Geeske) de Graeff-Hamminga,


– M.M. (Milan) Petit,– A.M. Zoetmulder, rector van de Senaat van Vindicat atque Polit, en


– J.J.C. van Waveren Vreeburg, abactis van de Senaat van Vindicat atque Polit.

– S. (Sam) Kramer qualitate qua als Praeses van de VIA-commissie van Vindicat atque Polit.

Jaarverslag 2022-2023:

De nieuwe leden van VIA zijn in september 2022 aangesteld met als doel om nieuw leven in de commissie VIA te blazen. De commissie werd onderverdeeld in drie groepen die focussen op specifieke doelgroepen die VIA wil bereiken. Kinderen, daklozen en vluchtelingen zijn de doelgroepen waar VIA zich dit jaar voornamelijk voor zou gaan inzetten. VIA opnieuw opstarten kostte enige tijd, omdat veel contacten verloren waren gegaan tijdens de COVID-periode. Gelukkig waren onze partners blij om weer van ons te horen en de samenwerking op te pakken waar de vorige VIA groep was gebleven. Evenementen die afgelopen jaren tot een succes zijn uitgegroeid heeft VIA in 2022/2023 weer opnieuw georganiseerd. Zo waren het daklozendiner, de voedselbankactie en het VIA kinderkamp ook dit jaar weer een groot succes. Ook heeft VIA afgelopen jaar tijd gestoken in het organiseren van nieuwe acties. Zo is er een nieuwe samenwerking met het prinses Beatrix kinderziekenhuis aangegaan. Er is geld opgehaald voor het ziekenhuis tijdens een sportieve spinactie en er is tijdens de Kerst door VIA-leden deelgenomen aan kerstactiviteiten met de kinderen uit het ziekenhuis. Daarnaast is VIA gaan samenwerken met stichting MOVE. Samen met deze stichting is er tijd doorgebracht met kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ook heeft het team vluchtelingen samen met Humanitas leden gekoppeld aan een vluchtelingenmaatje, om zo het integratieproces voor vluchtelingen in Groningen makkelijker en gezelliger te maken. 

VIA 2022/2023 kijkt met veel plezier en trots terug op een succesvol jaar waarin het gelukt is om VIA weer op de kaart te zetten binnen Vindicat en daarbuiten. Het is gelukt om kwetsbare Groningers een leuke dag te bezorgen en ons licht te laten schijnen op maatschappelijke problemen die heersen in Groningen. VIA 2022/2023 wenst de nieuwe VIA groep ontzettend veel plezier komend jaar! ​​​​​​​

Jaarstukken 2022/2023