Stichting Vindicat Fonds

Sinds 2012 voeren leden van het G.S.C. Vindicat atque Polit onder de naam “Vindicat in Actie” (VIA) zelfstandig of in samenwerking met andere instellingen (onder meer de gemeente Groningen) een aantal sociaal-maatschappelijke projecten uit. Ondanks de recentere woelige tijden is er door dit soort activiteiten ook veel goodwill gekweekt, hetgeen een zeer goede zaak is. De afgelopen jaren werden deze activiteiten verder uitgebreid, waarmee Vindicat ook buiten haar muren een positieve bijdrage aan de maatschappij levert. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: een daklozendiner, een kinderkamp, het ophalen van kleding bij studentenhuizen, het geven van lessen Nederlands aan vluchtelingen, kerstpakketten samenstellen, enz.
Met de uitbreiding van dergelijke projecten stegen ook de organisatiekosten. Daarom werd  na de viering van het 200-jarig bestaan van Vindicat in 2015 het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een fonds, genaamd “Stichting Vindicat Fonds”, teneinde deze sociaal maatschappelijke activiteiten in de toekomst te kunnen continueren met behulp van een (vaste) financieringsbron vanuit de leden en oud-leden van Vindicat. Het fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  

​​​​​​​