Stichting Vindicat Fonds

Sinds 2012 voeren leden van het G.S.C. Vindicat atque Polit onder de naam “Vindicat in Actie” (VIA) zelfstandig of in samenwerking met andere instellingen (onder meer de gemeente Groningen) een aantal sociaal-maatschappelijke projecten uit. Vindicat in Actie zet zich in voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Groningen door middel van verschillende acties en projecten. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: het daklozendiner, V.I.A. kinderkamp, het ophalen van kleding bij studentenhuizen, het geven van lessen Nederlands aan vluchtelingen, kerstpakketten samenstellen etc.
Met de uitbreiding van dergelijke projecten stegen ook de organisatiekosten. Daarom werd  na de viering van het 200-jarig bestaan van Vindicat in 2015 het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een fonds, genaamd “Stichting Vindicat Fonds”, teneinde deze sociaal maatschappelijke activiteiten in de toekomst te kunnen continueren met behulp van een (vaste) financieringsbron vanuit de leden en oud-leden van Vindicat. Het fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  

In 2022 is het bestuur van V.I.A hervormd. Voor de hervorming bestond het bestuur uit 8 bestuursleden. Om het half jaar moesten er 4 leden aftreden, waardoor er weer nieuwe 4 leden bij het bestuur kwamen. Dit zorgde voor continuïteit waarbij oude bestuursleden, de nieuwe leden konden inwerken. Echter is het vervormd naar een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat uit 10 leden, waarvan de Abactis van Senaat ook de rol als Abactis zal aannemen in het VIA bestuur. Dit zorgde ervoor dat communicatie binnen VIA en Senaat sterker was en zo acties en projecten sneller en makkelijker geregeld konden worden. Verder werd de groep opgedeeld in 3 doelgroepen, namelijk vluchtelingen, kinderen en stadjers. Per groep zouden zij de oude jaarlijkse projecten oppakken, maar ook veel nieuwe projecten opzetten en organiseren. Enkele nieuwe projecten waar zij bezig mee waren zijn: VIA fiets voor knuffelvriendjes in samenwerking met Beatrix Kinderziekenhuis UMCG, Daklozendiner, Movember,  het padeltoernooi voor Stichting Move en het V.I.A kinderkamp. 


​​​​​​​